En natt i Helsingborg

av Jani Alin

 

Tycho Braheplatsen i Helsingborg, namn på den öppna platsen vid Nedre Långvinkelsgatan och Norra Storgatan intill den Ruuthska fastigheten mitt emot Jacob Hansens hus. Här hittar man även Tycho Brahemonumentet av G.W. Widmark, som invigdes år 1927. Vid den här korsningen hittar man idag bl.a. V Hotel, Bara Vara och Barski.

299 kr2299 kr

Fotograf